Blogi

Lämpöpumppujen kylmäaineiden käyttöä tiukennetaan – kylmää kyytiä alalle vai tervetullut muutos ympäristölle?

Ilari Vuores
Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Uusi EU-asetus laittaa lämpöpumppujen kylmäaineet tiukkaan seulaan ja alan toimijat tiukkojen valintojen äärelle, kirjoittaa Geonovan suunnittelujohtaja Ilari Vuores.

Lokakuussa 2023 tehtiin EU-tasolla lämpöpumppualaan merkittävästi vaikuttava asetuspäätös. Kuten tähänkin asti, myös jatkossa markkinoille tulevien kylmäaineiden määrää rajoitetaan, mutta tämän lisäksi tulossa on muutamia alaan vaikuttavia tiukkoja rajoituksia. Niiden tavoitteena on pienentää lämpöpumppujärjestelmissä käytettävien kylmäaineiden ympäristöriskejä.

Kylmäaineiden GWP-arvot halutaan alas

Kylmäaineiden ympäristövaikutuksia ilmoittava arvo on GWP (global warming potential). Uusien asetusten mukaan pienten (alle 12 kW) lämpöpumppujen kylmäaineen on vuodesta 2027 alkaen oltava GWP-arvoltaan alle 150. Isojen lämpöpumppujen osalta vastaava GWP-raja tulee käyttöön vuonna 2030. Jos turvallisuusvaatimukset estävät alle GWP-arvoltaan alle 150 kylmäaineiden käytön, raja on 750.

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Lämpöpumpuissa käytetään kylmäaineena fluorattuja kasvihuonekaasuja eli F-kaasuja. Vapaaksi päästessään ne lämmittävät voimakkaasti ilmakehää, ja siksi niiden turvalliseen käyttöön kiinnitetään erityishuomiota. EU:n F-kaasuasetuksen tarkoituksena on minimoida F-kaasuvuotoja. Käytännössä tämä tarkoittaa paitsi asianmukaista huoltoa ja korjaamista, myös kylmäaineen kierrättämistä ja hävittämistä. Lisäksi lämpöpumppujen huoltoa rajoitetaan siten, että vuodesta 2026 eteenpäin uutta kylmäainetta ei saa täyttää olemassa oleviin 2500 GWP-laitteisiin. Vuodesta 2032 eteenpäin näitä laitteita ei saa täyttää edes kierrätetyllä kylmäaineella.

Esimerkiksi tavallisessa noin 100 kW kiinteistölämpöpumpussa on noin 10 kg R-410A-kylmäainetta. Sellaisen vuotaessa pihalle syntyy noin 20 000 kg CO2-ekvivalenttipäästöt, mikä vastaa keskivertosuomalaisen kahden vuoden päästöjä ja 8-kertaisesti yksilön vuosittaisia kestävän tason päästöjä. Toisaalta kylmäainevuodot ovat harvinaisia, ja niitä sattuu käytännössä vain laitteen rikkoutuessa. Globaalilla tasolla isoimmat päästöt syntyvät, jos kylmälaitteen käytöstä poistossa kylmäainetta ei kerätä ja kierrätetä tai tuhota asianmukaisesti, vaan se pääsee ilmakehään lämmittämään ilmastoa.

Oikein asennettuna ja käytettynä lämpöpumppu on erinomainen keino vähentää kiinteistön lämmityksestä syntyviä päästöjä. Esimerkiksi kun 100 kW maalämpöpumpulla tuottaa 200 MWh lämpöä vuodessa 3,2 COP-hyötysuhteella. Jos sähkön päästöt ovat 77 kgCO2/MWh, kaukolämmöllä vastaava on noin 158 kgCO2/MWh. Maalämmön tuottama CO2-päästövähenemä on vuodessa noin 26 tonnia*.

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Ratkaisuvaihtoehdot: vaarallista vai palavaa?

Miten uusi asetus tullaan alalla ratkaisemaan? Nykyisistä markkinoilla olevista kylmäaineista muutos sallii käytännössä pienille lämpöpumpuille vain luonnolliset kylmäaineet: propaanin ja hiilidioksidin. Käytännössä propaani on palava ja hiilidioksidi vaatii kovat paineet, minkä takia näitä käyttävät laitteet ovat kalliimpia kuin f-kaasuja käyttävät verrokit. Suurempien lämpöpumppujen osalta tuleva kylmäaineraja GWP 750 tulee rajoittamaan nykyisellään yleisesti kerrostalokokoluokassa käytössä olevia R410A- ja R134a-kylmäaineita. Käytännössä sallituiksi aineiksi jäävät luonnolliset kylmäaineet sekä uudet R1234ze ja sen sekoitukset kuten R513A.

Jotta asia ei olisi näin yksinkertaista, EU:n tasolla on tulossa ensi vuonna päätös PFAS-asetuksesta. PFAS-asetuksella tullaan kieltämään liuta yleisesti käytössä olevia kemikaaleja, joiden on osoitettu pitkäaikaisessa altistumisessa lisäävän riskiä saada vakavia terveysongelmia, kuten maksavaurioita, kilpirauhashäiriöitä, lisääntymisongelmia ja syöpäriskiä. Näihin aineisiin kuuluu mm. molemmat suurissa lämpöpumpuissa käytössä olevat matalan GWP-arvon kylmäaineet.

Mitä lakimuutos tarkoittaa maalämpöä harkitsevalle yritykselle tai taloyhtiölle?

Mitä ikinä EU-kentällä päätetäänkään, Geonovan asiakkaat voivat olla tulevien muutosten osalta huoletta. Seuraamme tarkasti lainsäädännön kehittymistä ja markkinoilla olevien ja tulevien ratkaisuvaihtoehtojen kehittymistä – se on osa päivittäistä työtämme. Geonova huolehtii laitteiden huolloista, lakien täyttymisestä ja järjestelmäkokonaisuuden päivittämisestä sitten kun sen aika on.

Tässäpä siis yksi hyvä lisäsyy hankkia maalämpö palveluna.

Jos yrityksessänne tai taloyhtiössänne mietitään maalämpöön siirtymistä, niin nyt on oikea aika aloittaa valmistelut. Jätä meille yhteydenottopyyntö niin keskustellaan lisää!

 

Ilari Vuores
suunnittelujohtaja

 

* Päästökertoimet Motivalta.

 

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-gray-100

Lähivuosien alaan liittyviä olennaisia muutoksia

 

Vuonna 2025

  • Yli 2500 GWP-arvon kylmäaineen täyttämiskielto olemassa oleviin kylmälaitteisiin, pl. kierrätetyllä kylmäaineella saa huoltaa vuoteen 2030 asti

Vuonna 2026

  • Yli 2500 GWP-arvon kylmäaineen täyttämiskielto olemassa oleviin lämpöpumppuihin, pl. kierrätetyllä kylmäaineella saa huoltaa vuoteen 2030 asti

Vuonna 2027

  • Kielto uusien alle 12 kW monoblock-lämpöpumppujen tuonnilla markkinoille 2027, joiden GWP-arvo on 150 tai enemmän
  • Kielto uusille yli 12 kW lämpöpumpuille tai nestejäähdyttimille, joiden GWP arvo on yli 750

Vuonna 2032

  • Yli 750 GWP-arvon kylmäaineen täyttämiskielto olemassa oleviin kylmälaitteisiin, pl. kierrätetyllä kylmäaineella saa huoltaa ja ei koske nestejäähdyttimiä
  • Vaiheittainen käytöstä poisto pienten alle 12 kW monoblock lämpöpumpuista, joiden GWP arvo on 150 tai yli
Centered Text: centered, Uloin bg-white, Sisä formbg

Ota yhteyttä