Blogi

Keinoja on – missä viipyvät päätökset teollisuuden päästöjen vähentämiseksi?

Ilari Vuores
Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Vaikka teollisuus aiheuttaa globaalisti noin kolmanneksen kaikista päästöistä, päästövähennyksiin tähtäävät investoinnit ovat vain 9 %:n luokkaa, kirjoittaa Geonovan kehitysjohtaja Ilari Vuores.

Teollisuuden sähköistäminen on yksi avaintekijöistä hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamisessa. EU:n päästötavoitteiden lisäksi ajureina toimivat kasvanut ympäristötietoisuus ja Venäjän hyökkäyssodan kirittämä tarve irrottautua fossiilienergiasta. Merkillepantavaa kuitenkin on, että vaikka teollisuus aiheuttaa noin kolmanneksen globaaleista päästöistä, päästövähennyksiin tähtäävät investoinnit ovat PWC:n mukaan vain 9 % kaikista päästövähenemiin tähtäävistä investoinneista – eli täysin alimitoitettuja.

 

Climate tech report
Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Keinoja on – otetaan ne käyttöön

Hyvä uutinen on, että tehokkaita ratkaisuja on olemassa. Huono uutinen on, että niitä ei edelleenkään hyödynnetä.

Motivan tuoreessa selvityksessä esitellään erilaisia teollisuuden sähköistämisprojekteja, joiden avulla yritysten olisi mahdollista vähentää merkittävästi päästöjään ja tehostaa energiankäyttöään. Raportissa avataan keinoja suoraan sähköistämiseen, lämmöntuotannon sähköistämiseen lämpöpumpuilla, sekä epäsuoraan sähköistämiseen vedyn ja synteettisten polttoaineiden avulla. Lisäksi raportissa esitellään erilaisten hukkalämpöprojektien ja vaihtoehtoisten lämmönlähteiden käyttöä prosessien tarvitseman veden lämmittämiseksi ja höyryn tuottamiseksi.

Energiataloudellisesta näkökulmasta ajatellen pitäisikin olla päivänselvää, että jokaisessa teollisuusyrityksessä, jossa on vastaavia prosesseja, näitä toimenpiteitä ei pelkästään harkita vaan myös toteutetaan. Esimerkiksi lämpöpumpulla voidaan tuottaa sekä prosessin tai kiinteistön vaatimaa lämpöä ja viilennystä, tai lämpövaraston avulla voidaan tuottaa höyryä suoralla sähköllä silloin kun se on edullista ja puhtaasti tuotettua.

Teollisuuden tulee siirtyä hiilineutraaliin tuotantoon, ja sähköistäminen – joko suoraan tai lämpöpumppujen avulla – on käytännössä taloudellisin keino toteuttaa se.

Päästövähennysten saavuttamiseksi myös tuotetun sähkön pitää tietysti olla päästötöntä. Suomessa käytettävä sähkö on jo verrattain matalapäästöistä ja tilannetta parantavat muun muassa kasvavat tuulivoimainvestoinnit. Suomen ilmastopaneelin mukaan sähkön tuotannon arvioidaan muuttuvan päästöttömäksi Pohjoismaissa ja Suomessa 2030-luvun alkuun mennessä eli nopeammin kuin muilla sektoreilla. Päästötöntä sähköä käyttämällä muut toimialat, kuten teollisuus, voivat hyötyä sähköntuotannon nopeasti alenevista päästöistä.

Palveluna ostaminen vähentää investointipaineita

Hiilineutraaliuteen tähtääviä teollisuuden investointeja voidaan onneksi vauhdittaa monella tapaa. Yksi niistä on ostaa energiaratkaisut palveluna. Geonova tarjoaa energiatehokkuusratkaisuja (lämpöpumppuja ja energiavarastoja) palveluna niin teollisuuteen kuin muille suurille kiinteistöille. Palveluun sisältyy suunnittelu, laitehankinnat, projektitoimitus ja toimitetun laitteiston huollot, korjausinvestoinnit sekä optimointi koko sopimuskauden ajan.

Kerromme mielellämme, miten Geonova auttaa teollisuusyrityksiä sähköistämään prosessejaan. Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin jutellaan lisää!

Centered Text: centered, Uloin bg-white, Sisä formbg

Ota yhteyttä