Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Tietosuoja

Geonovan tietosuojaseloste asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Geonova Oy (”Geonova” tai ”me”) kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen hoitamisen ja verkkosivun vierailun yhteydessä. Selosteessa kuvataan myös oikeudet, joita sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Välitämme yksityisyydestäsi ja oikeudestasi tietosuojaan. Käsittelemme henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Geonova Oy (Y-tunnus: 3295535-4)

Valimotie 17-19
00380 Helsinki

Yhteyshenkilö: Tapo Lehtoranta, tapo.lehtoranta(at)geonova.fi

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

 • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme;
 • syntyvät verkkosivulla vierailun yhteydessä; ja
 • saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. kaupparekisteri, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä.

Keräämme ja käsittelemme seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • perustiedot, kuten nimi, titteli, suhde edustamaasi yritykseen sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero);
 • asiointisuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelu- ja tilaustiedot, sopimustiedot, maksutiedot ja laskutustiedot
 • markkinointitiedot, kuten mieltymykset ja markkinointiluvat tai -kiellot;
 • viestintäsi ja siihen liittyvät tiedot, kuten kirjeenvaihto, palvelupyynnöt, osallistumiset järjestämiimme tapahtumiin sekä yksilön oikeuksien käyttöä koskevat tiedot;
 • verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, kuten evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset);
 • projektitiedot, kuten resursointi, toimeksiannot ja tuntikirjaukset; ja
 • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta kieltäytyminen saattaa vaikeuttaa tai estää meitä asioimasta sinun, tai edustamasi yrityksen, kanssa tai toteuttamasta tiettyjä pyytämiäsi toimintoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia liiketoimintamme harjoittamiseen, asiointisuhteiden perustamiseksi ja hallinnoimiseksi tai muihin asiaankuuluviin toiminnallisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojasi käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

1. Myynti ja asiakassuhteen hallinta

Käsittelemme henkilötietojasi palveluiden myyntiin sekä meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, välisen asiakassuhteen hoitamiseen. Tähän toimintaan kuuluvat muun muassa asiakkuuden perustaminen, asiakastuki, laskutus ja sopimusasiat. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme hallita asiakassuhdettamme ja palvella sinua valintojesi perusteella.

2. Palveluiden hankinta, yhteistyöhankkeet ja liikesuhteiden hallinta

Voimme käsitellä henkilötietojasi palveluiden hankinnan ja yhteistyöhankkeiden yhteydessä hallitaksemme meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, välistä liikesuhdetta ja siihen liittyvää asiointia. Tähän toimintaan kuuluu muun muassa laskutus, raportointi ja sopimusten hallinta. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme hankkia liiketoimintamme harjoittamiseen tarvittavia palveluita sekä tehdä yhteistyötä valikoitujen kumppaneidemme kanssa ja hallinnoida näihin liittyviä liikesuhteita.

3. Palveluiden tuottaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi palveluiden tuottamisen yhteydessä tarjotaksemme ja toimittaaksemme palveluita sinulle tai edustamallesi yritykselle sekä hallitaksemme projektejamme ja operatiivista toimintaamme. Tähän toimintaan kuuluvat muun muassa pääsyoikeushallinta, asiakastuki, palvelupyynnöt, vikojen korjaus, laskutus ja raportointi. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän ja sinun, tai edustamasi yrityksen, väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuumme järjestää palveluidemme tuottaminen, projektit, toimitukset ja operatiivinen toimintamme asianmukaisesti.

4. Viestintä, markkinointi ja niihin liittyvä analytiikka

Voimme käsitellä henkilötietoja markkinointia varten ja kertoaksemme sinulle Geonovan tarjoamista palveluista tai Geonovasta yrityksenä. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös markkinatutkimuksiin ja asiakaskyselyihin. Lisäksi henkilötietojasi voidaan käyttää analytiikkaa varten, jotta voimme kehittää ja parantaa asiakas- tai käyttäjäkokemusta, omaa toimintaamme tai kumppaniemme toimintaa. Voimme yhdistellä sinua koskevia tietoja, joita olemme saaneet julkisista lähteistä ja erilaisista asiointiyhteyksistä. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme saada asiaankuuluvaa tietoa voidaksemme ymmärtää paremmin sidosryhmiämme, kuten asiakkaitamme, sekä markkinoida palveluitamme ja kehittää toimintaamme.

Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointiin (ks. kohta ”Sinun oikeutesi”).

5. Palveluiden kehittäminen, tietoturvallisuus ja sisäinen raportointi

Henkilötietoja käsitellään palveluidemme laadun ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Voimme myös käsitellä palveluiden tuottamisen yhteydessä henkilötietoja palveluidemme ja toimintamme analysointiin ja kehittämiseen, kuten toimintojen automatisointiin ja prosessien tehostamiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin esim. liiketoiminnan johtamista varten. Näissä tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa palveluidemme riittävä tietoturvan taso sekä tuottaa palvelumme tehokkaasti hyödyntäen saatavilla olevia teknologioita sekä varmistaa palveluidemme ja toimintamme kilpailukyky.

6. Oikeuksien täytäntöön paneminen ja lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös väärinkäytösten selvittämiseksi, oikeuksiemme suojelemiseksi, puolustamiseksi tai täytäntöön panemiseksi viranomaismenettelyissä tai riitatilanteiden yhteydessä esimerkiksi sopimusvelvoitteiden noudattamisen osoittamiseksi tai oikeusvaateisiin vastaamiseksi. Näissä tilanteissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme pystyä osoittamaan toimintamme vaatimustenmukaisuus ja suojella asianmukaisella tavalla oikeuksiamme.

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

7. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Voimme käsitellä henkilötietoja myös muuhun, yhteen tai useampaan nimenomaiseen, tarkoitukseen, jos olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esimerkiksi toteuttaaksemme toimivaltaisen viranomaisen pyynnön tai oikeuskäsittelyyn liittyen;
 • kun palveluntarjoajamme käsittelee henkilötietoja meidän puolestamme ja meidän ohjeidemme mukaisesti. Me määräämme tällaisesta henkilötietojesi käsittelystä ja olemme vastuussa siitä;
 • kun olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja
 • kun olet antanut suostumuksen tietojesi luovuttamiselle. Tällöin tiedot luovutetaan suostumuksen mukaisesti.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.geonova.fi.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toimintaa, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. Tällöin verkkosivu ei välttämättä toimi häiriöittä.

Voit lukea lisää evästeistä täältä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin, jolloin emme lähetä enää suoramarkkinointiviestintää.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen asiakaspalvelu@geonova.fi. Huomaathan, etteivät kaikki rekisteröidyn oikeudet ole rajoittamattomia. Kerrothan viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää.

Sinua voidaan pyytää vahvistamaan henkilöllisyytesi, täsmentämään pyyntösi ja sinulta voidaan pyytää lisätietoja pyyntöösi liittyen.

Vastaamme mahdollisimman pian. Jos Geonova jostain syystä ei hyväksy pyyntöäsi, ilmoitamme syyt siihen. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.

Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi, käytämme suojattua SSL-yhteyttä sekä palomuureja. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.geonova.fi,  josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.

Tämä Seloste on päivitetty viimeksi 12.1.2023

Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@geonova.fi.

Geonovan tietosuojaseloste työnhakijoille

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Geonova Oy (”Geonova” tai ”me”) kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja työhakemuksen ja rekrytointiprosessin yhteydessä. Selosteessa kuvataan myös oikeudet, joita sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Välitämme yksityisyydestäsi ja oikeudestasi tietosuojaan. Käsittelemme henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Geonova Oy (Y-tunnus: 3295535-4)

Koivupurontie 6

40320 Jyväskylä

Yhteyshenkilö: Tapo Lehtoranta, tapo.lehtoranta(at)geonova.fi

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme henkilötietoja suoraan sinulta. Soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa voimme kerätä henkilötietoja myös muista lähteistä, kuten julkisista tietokannoista.

Keräämme ja käsittelemme sellaisia hakijoihin liittyviä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä työhakemusten käsittelyn ja rekrytointiprosessin kannalta, kuten

 • perustiedot, esim. nimi, kotiosoite, sähköposti, puhelinnumero, syntymäpaikka ja -aika;
 • työhakemukseesi sisältyvät tiedot ja siihen liittyvät dokumentit, esim. koulutustiedot, aikaisempi työkokemus, tutkinnot, kielitaito ja suosittelijat; ja
 • rekrytointiprosessin aikana kerätyt ja käsiteltävät tiedot, esim. tiedot, jotka koskevat rekrytointiprosessin etenemistä, hakemusta koskevat muistiinpanot ja mahdolliset haastattelut sekä suosittelijat.

Voit päättää olla antamatta meille henkilötietojasi, mutta emme ehkä pysty jatkamaan rekrytointiprosessia kanssasi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme hakijoiden henkilötietoja rekrytointiprosessissa, esimerkiksi työhakemusten käsittelyyn, hakijoiden informointiin rekrytointiprosessin etenemisestä, haastattelujen järjestämiseksi sekä ammatillisen tai henkilökohtaisen soveltuvuuden testaamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on mahdollista työsopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen meille lähettämääsi hakemukseen perustuvan pyynnön nojalla.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten rekrytoinnin toimeksiantajayritykselle:

 • lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa;
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti (esim. soveltuvuusarvioinnit). Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä;
 • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • kun uskomme, että henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja
 • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee, esim. suosittelijat.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä rekrytointiprosessissa käsiteltäviä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen asiakaspalvelu@geonova.fi. Huomaathan, etteivät kaikki rekisteröidyn oikeudet ole rajoittamattomia. Kerrothan viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää.

Sinua voidaan pyytää vahvistamaan henkilöllisyytesi, täsmentämään pyyntösi ja sinulta voidaan pyytää lisätietoja pyyntöösi liittyen.

Vastaamme mahdollisimman pian. Jos Geonova jostain syystä ei hyväksy pyyntöäsi, ilmoitamme syyt siihen. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.

Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi, käytämme suojattua SSL-yhteyttä sekä palomuureja. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.geonova.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.

Tämä Seloste on päivitetty viimeksi 12.1.2023

Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@geonova.fi.

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white