Artikkeli

Poistoilmalämpöpumppu on vanhan kerrostalon salainen ase

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Oletko kuullut poistoilmanlämpöpumpusta – tuttavallisemmin PILPistä? PILP on tuntematon suuruus, jolla voidaan saavuttaa merkittävää energiansäästöä vanhoissa kerrostaloissa. Poistoilman talteenotolla esimerkiksi 1970-luvun kerrostalo voi pudottaa lämmityskustannuksiaan noin kolmanneksella. Todellinen energiaomavaisuus saavutetaan, kun samalla vaihdetaan päälämmitysjärjestelmäksi maalämpö.

Tilastot eivät kerro tarkkaa lukua, mutta Suomessa on edelleen valtavasti vanhoja kerrostaloja, joissa kiinteistön yli 20-asteinen poistoilma ohjataan putkia pitkin katolle, mistä se katoaa taivaan tuulin. Vain harva on kuullut poistoilmalämpöpumpusta eli PILPistä. Sillä lämmin ilma ”otetaan kiinni” ja ohjataan takaisin kiinteistöön, ja sen jälkeen hyödynnetään kiinteistön lämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen.

“PILP on tehokas ratkaisu, jolla voidaan parhaimmillaan pudottaa kerrostalon energiakustannuksia jopa kolmanneksella”, selvittää Geonovan energia-asiantuntija Rasmus Isoaho.

PILPIstä hyötyvät vanhahkot kerrostalokiinteistöt, joissa tuloilma otetaan esimerkiksi ikkunaventtiileistä, ja poistoilma ohjataan koneellisesti ulos katon kautta. Tyypillisesti nämä ovat 1960–1990-luvuilla rakennettuja kiinteistöjä.
“Kerrostalon tulisi olla myös vähintään 5-kerroksinen, jotta ratkaisu on kannattava ja jotta siitä saadaan suurin mahdollinen hyöty”, Isoaho sanoo.

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

PILP + maalämpö = jopa 98 % lämmitystarpeesta

Geonovan tekemissä energiakartoituksissa mahdollisuus PILPin käyttöönottoon selvitetään aina, jos kyseessä on vanhahko ja kohtuullisen suuri kerrostalo.

Poistoilmalämpöpumpulla saadaan tavanomaisissa koneellisella poistoilmanvaihdolla ilman lämmöntalteenottoa varustetuissa kerrostaloissa tuotettua noin 40–55 % vuosienergiasta. Tästä luonnollisesti seuraa, että poistoilman talteenotto pienentää myös tarvittavan maalämpöratkaisun ja kaivokentän laajuutta. Maalämpö ja poistoilman talteenotto voivat yhdessä kattaa noin 98 % kiinteistön lämmitystarpeesta.
”Loppu, lämmityshuippujen varmistaminen, voidaan tuottaa sähkökattilalla. Vaihtoehtoisesti voidaan jättää kaukolämpö varalle”, Isoaho kertoo.

Poistoilmalämpöpumpun tuotantoa voidaan optimoida kytkentätavalla. Ns. erilliskytkennällä vuosituotto on jopa 10 % parempaa kuin kytkettynä maalämmön kanssa samaan piiriin.

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Yhdistä PILP maalämpöprojektiin – säästöt alkavat kertyä heti

Vaikka PILP on erinomainen keino tehostaa energiankäyttöä sekä pienentää kustannuksia ja kiinteistön päästöjä, sen yleistymistä on hidastanut investoinnin suuruus ja takaisinmaksuaika. Nämä asiat eivät ole enää ongelma, kun taloyhtiö valitsee maalämmön palveluna Geonovalta.
“Jos Geonovan tekemässä kartoituksessa ilmenee, että taloyhtiö hyötyisi poistoilmalämpöpumpusta, se otetaan osaksi maalämpöprojektia ja sisällytetään asiakkaan kuukausimaksuun. Näin asiakkaalle ei tule omaa investointikustannusta, ainoastaan säästöjä”, Isoaho kertoo.

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Maalämpö palveluna voi tuoda kymmenien tuhansien eurojen vuosisäästöt

Maalämpö palveluna tuo taloyhtiöille useilla alueilla Suomessa erittäin merkittäviä kustannussäästöjä. Lataa uusi oppaamme, joka sisältää kustannussäästöjen esimerkkilaskelmat kolmelle erityyppiselle taloyhtiölle neljässä eri kaupungissa.

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white
Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white