Blogi

Yritys – tee kestävyysloikka kivikaudelta 2020-luvulle

Ilari Vuores
Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Fossiilisista polttoaineista irtautuminen on vienyt meidät takaisin kivikaudelle – puun polttamiseen. Hiilinielujen polttaminen energiaksi ei kuitenkaan ole pidemmän päälle kestävä ratkaisu. Olisiko teidän yrityksenne valmis tekemään todellisen kestävyysloikan ja luopumaan kokonaan polttamiseen perustuvasta energiasta? kysyy Geonovan kehitysjohtaja Ilari Vuores.

 

Tiedätkö millä yrityksesi toimisto- tai tuotantotilat lämpenevät?
Tilastollisesti todennäköisin vaihtoehto on tuotantomuoto, joka perustuu ikiaikaiseen tekniikkaan – polttamiseen.

Vuonna 2022 polttamiseen perustuvalla energiantuotannolla lämpeni jopa 64 % kiinteistökannastamme, maalämmön osuuden ollessa noin 5 %. Vaikka olemme Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana vähentäneet merkittävästi fossiilisia polttoaineita – öljyä ja kivihiiltä – käytännössä tuotamme energiaa edelleen polttamalla. Olemme vain siirtyneet takaisin kivikauden aikaiseen polttoaineeseen, puuhun.

Puupolttoaineet ja lämpöpumput Suomessa
Lähde: Tilastokeskus.
Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Energiateollisuus joutuu sopeutumaan hakkuiden vähentämiseen

Suomessa on totuttu siihen, että puuta riittää. Fakta on kuitenkin se, että myös puun poltto aiheuttaa päästöjä – eikä edes vähän.

Puupohjainen polttoaine aiheuttaa välittömästi noin 403 kgCO2/MWh päästöt, kun esimerkiksi kivihiilellä ja öljyllä päästöt ovat noin 336 kgCO2/MWh ja 260 kgCO2/MWh. Puun on ajateltu sitovan hiilidioksidia kasvaessaan, jolloin sen päästöt voidaan laskea nollana. Toisaalta puulla kestää vuosikymmeniä sitoa se hiilidioksidimäärä takaisin itseensä mitä syntyy sen palaessa. Ilmastopaneelia siteeraten hakkuutasot vaikuttavat välittömästi metsän hiilitaseeseen, ja pysyvä hakkuutason nosto pienentää metsän hiilitasetta vuodesta toiseen.

Kuvaaja: metsähakkeen käyttö voimalaitoksissa
Metsähakkeen käyttö voimalaitoksissa on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Kuvassa on hyödynnetty Luken aineistoa.
Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Öljyn ja kivihiilen korvaaminen biopohjaisilla raaka-aineilla lisää luonnollisesti niiden kysyntää, samalla kun puun tuonnin rajoittaminen Venäjältä on vähentänyt sen saatavuutta.

Kysynnän seurauksena kestävät hakkuutasot on ylitetty monessa maakunnassa. Tämä tarkoittaa isossa kuvassa, että sekä metsäteollisuuden että energiateollisuuden täytyy sopeutua väheneviin hakkuumääriin. Se ei välttämättä tapahdu vielä tänä vuonna, mutta se on väistämätöntä, sillä hakkuut eivät ole enää kestävällä tasolla.

Centered Text: full, Uloin , Sisäbg-white

Maalämmöllä 70–90 % päästövähenemät ilman alkuinvestointia

Jo pitkään ilmaston ja kassan kannalta järkevimmät lämmitysmuodot ovat olleet lämpöpumput – erityisesti maalämpö. Maalämmön yleistymistä on hidastanut korkea alkuinvestointi, joka vaatii usein ulkopuolista rahoitusta.

Geonova auttaa asiakkaita joko rahoittamalla itse tai rahoituskumppanin avulla siirtymään maalämpöön niin, että säästöjä voi syntyä jo ensimmäisestä päivästä alkaen. Parhaimmillaan säästöt ovat huomattavia, jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa, kuten esimerkiksi asiakkaamme Kantolan teollisuuskiinteistön kohdalla.

Käytännössä tänä päivänä jokainen yritys joutuu jollain tasolla selvittämään omia ympäristövaikutuksiaan. Jos sitä eivät vaadi asiakkaat, sitä edellyttävät oman tuotantoketjun toimijat tai rahoittajat. Maalämpö on erinomainen keino pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi kaukolämmön keskimääräinen päästökerroin on 158 kgCO2/MWh, kun taas maalämmön päästökerroin noin 24 kgCO2 tuotettua MWh kohti. Siirtyminen puhtaaseen, lämpöpumpulla tuotettuun energiaan tuo yrityksille kertalaakista jopa 70-90 %:n päästövähennykset.

Olisiko teidän yrityksenne valmis tekemään todellisen kestävyysloikan ja luopumaan kokonaan polttamiseen perustuvasta energiasta? Otetaan seuraava lämmityskausi yhdessä vastaan maalämmön voimin.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Ilari Vuores
suunnittelujohtaja

 

Centered Text: centered, Uloin bg-white, Sisä formbg

Ota yhteyttä